Met andere disciplines
Het kan zijn dat er ook andere hulp nodig is. Wij werken samen met behandelaars uit andere disciplines, zoals de fysiotherapeut, psycholoog of orthopedagoog, tandarts, orthodontist enz.

Contact met  onderzoeksinstanties, zoals  het Audiologisch Centrum en Kentalis kunnen, waar nodig, een belangrijke aanvulling zijn voor de logopedische begeleiding. Met huisartsen, consultatiebureauartsen en specialisten wordt ook zo nodig contact gelegd, ter ondersteuning van de begeleiding.

Bij kinderen bestaat de ontwikkeling uit veel facetten die elkaar overlappen. De spraak/taalontwikkeling maakt daar deel van uit. Spraak/taalontwikkelingsmoeilijkheden kunnen beïnvloed en veroorzaakt worden door problemen in andere ontwikkelingsgebieden.
Bij volwassenen kan ook andere hulp gewenst  zijn. Overleg met de huisarts speelt hier een belangrijke rol.