Klachtenregeling

• Informatie voor patiënten over de
  Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Interessante links

• Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
• Balans; Steunpunt Dyslexie
• Lexima; ICT voor beter lezen en leren
• Koninklijke Kentalis; specialist op het gebied van diagnostiek,
   zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en
   communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn
• Pento; Audiologische centra in midden-, oost- en noord-Nederland
• Informatie over auditieve verweringsproblemen
• Kindertaal; MarktPlaza voor kinderboeken