Aanmelden
U kunt  uzelf of uw kind  per telefoon of per mail aanmelden.
Voor aanmelding per mail kunt u hier klikken.
Wilt u bij aanmelding de volgende informatie doorgeven:
• naam en leeftijd van de cliënt
• korte omschrijving van de klacht
• telefoonnummer of mailadres
De afspraak komt in overleg tot stand.

Logopedie is door de meeste zorgverzekeraars direct toegankelijk verklaard. Dat betekent dat u in de meeste gevallen geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig heeft.
Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Dit betekent dat de behandelingen vergoed worden.
Neemt u bij de eerste afspraak uw verzekeringspasje en uw ID-bewijs mee.